WERKWIJZE

Opstellingen

Binnen het coachen is bij Hartenvrouw het systemisch werken volledig geïntegreerd.

Met systemisch werk binnen het coachen wordt bedoeld dat er, wanneer dit relevant is bij een coachingsvraag, ook naar het gezin gekeken kan worden waar je uitkomt. Niet alleen het gezin is een systeem, maar ook het werk of de school. Je draagt als het ware alle systemen waar je een onderdeel van bent met je mee. De coach kan gebruik maken van bijvoorbeeld stenen, poppetjes of tegels om mensen, zaken of begrippen te representeren die een rol spelen in de vraag waar je mee komt. Dit representeren laat vaak zien waar de verstrikkingen zitten en biedt de mogelijkheid deze te verlichten.
Onder MEER LEZEN kun je meer informatie vinden over Systemisch werk/Opstellingen.

Naast reguliere coachingssessies verzorgt Hartenvrouw regelmatig opstellingsavonden op verschillende plekken in het land. Tijdens deze avonden zijn er vaak meerdere familie- en/of organisatieopstellers aanwezig. Deze avonden zijn, na aanmelding,  toegankelijk voor iedereen die graag een opstelling wil bijwonen, zelf een vraag in wil brengen of iemand vergezelt. Na de inleiding en een korte uitleg worden eventuele vragen geïnventariseerd. Een van de aanwezige opstellers zal vervolgens met een vraag aan de slag gaan. Er zal kort met de inbrenger van de vraag gesproken worden om te achterhalen wat er speelt. Vervolgens zal de inbrenger van de vraag enkele aanwezigen uitkiezen en ze vragen of ze een persoon, zaak of begrip gerelateerd aan de vraag willen representeren. Je kunt altijd nee zegen wanneer je hiervoor gevraagd wordt.

 

Het tableau vivant dat zo ontstaat zal vervolgens, begeleid door de opsteller, een en ander laten zien wat de vraagsteller een diep inzicht geeft en een opening naar de toekomst biedt.

Er vindt geen nabespreking van de opstellingen plaats. De avond wordt  passend afgesloten. Met één van de aanwezige coaches kan, indien gewenst,  een follow up afspraak gemaakt worden.

De datum en de locatie van de volgende opstellingenavond worden onder andere bekend gemaakt via Facebook.