Per coachingsessie

Jongeren en volwassenen (± 60 minuten)

Kinderen (± 40 minuten)

Huisbezoek Alblasserwaard

Telefonisch consult/e-coaching

€ 80,00

€ 60,00

€ 110,00

op aanvraag

Om coaching bereikbaar te houden voor iedereen, ook voor mensen met een smallere beurs, zijn er enkele plekken beschikbaar voor een lager tarief. Vraag naar de mogelijkheden.

Een afspraak kan kosteloos worden afgezegd tot 24 uur van tevoren, daarna zal het volledige bedrag in rekening gebracht worden.

Per opstelling

Regelmatig organiseert Hartenvrouw opstellingen in samenwerking met collega’s. Op deze bijeenkomsten is het mogelijk om zelf een vraag in te brengen waarmee een opstelling gedaan wordt.

Daarnaast kun je ook uit belangstelling aanwezig zijn of als representant beschikbaar zijn voor de opstelling van een ander. Dit is een mooie manier om te ontdekken of een opstelling iets voor jou en jouw vragen kan zijn.

Vraag laten opstellen

Aanwezig als belangstellende of representant

€ 20,00

€ 10,00

 

De relevantie van declareren bij een ziektekostenverzekering wordt nog onderzocht. Het blijkt dat steeds minder mensen aanvullend verzekerd zijn of hun eigen risico nog niet volledig hebben gebruikt, waardoor er uiteindelijk niet gedeclareerd kan worden. Er zijn hoge kosten aan verbonden voor een coachingpraktijk om sessies declarabel te maken, waardoor de tarieven per consult omhoog zouden gaan. Voorlopig is er voor gekozen om nog niet declarabel te zijn, waardoor de tarieven lager kunnen blijven.